Çanta Silo

  • Grain Bag

    Qese me kokërr

    Qeset e grurit CPT ofrojnë një alternativë ruajtjeje me kosto të ulët që ruan cilësinë e grurit për një periudhë kohe që u jep prodhuesve qasje në kushte më të mira të tregut .

  • Silage Bag

    Qese silazhi

    CPT mund të ofrojë qese metalike me shumë shtresa super të forta, e cila përdoret për ruajtjen e silazhit dhe grurit. Në përgjithësi, qeset CPT ofrojnë një mënyrë të lehtë, të sigurt dhe ekonomike për ruajtjen e përkohshme të foragjereve, misrit, grurit, plehrave dhe produkteve të tjera, duke lejuar kushtet optimale të fermentimit dhe ruajtjen e vlerës ushqyese të tyre.