Film Silage Stretch

  • Blown 750mm Wide Green Silage Film

    Filmi silazhi i gjelbër i gjerë 750mm i fryrë

    Cilësia e foragjereve në një balonë silazh varet në mënyrë të konsiderueshme nga cilësia e filmit mbështjellës. Filmi ynë silazhues është me cilësi të qëndrueshme dhe mund të personalizohet për të përmbushur të gjitha kërkesat e klientëve.